Affärsresor

Varför skall du anlita en resebyrå?

  • Vi hjälper till före, under och efter resan
  • Vi har tillgång till många bokningskanaler
  • Vi hittar lättare prisvärda lösningar
  • Vi är rådgivare på kundens sida
  • Vi värnar om kunden i personlig kontakt

Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.

Företaget får alltid tillgång till det bästa alternativet

Medarbetarna får möjlighet att välja de flygtider och förbindelser som passar bäst utifrån ett brett utbud. Det sparar tid och ökar effektiviteten. Resebyrån kan medverka till att företagets resepolicy efterföljs och säkerställer den kvalitet, som företaget önskar för sina resetjänster.

Bred kompetens

Resebyrån har god kännedom om lokala och regionala förutsättningar, marktransporter, visumservice, försäkringar liksom andra resetjänster och de speciella behov som kunden kan tänkas ha.

Arbetsgivaren får en samlad överblick över företagets resekostnader

Webbaserade rapporter och statistik underlättar kostnadsuppföljningen. Vidare kan andra IT-baserade lösningar och sammankopplingar med kontokortssystem underlätta bokföringen.

Arbetsgivaren får alltid all bokningsinformation

Detta gör att arbetsgivaren lättare kan lokalisera medarbetare om något skulle inträffa under resan, vilket innebär trygghet och säkerhet.

Medarbetarna får tillgång till stöd och hjälp med bokningar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Medarbetarna kan alltid nå resebyrån om något inträffar under resan, om ombokningar behöver göras m.m.

Medarbetarna spar tid

I stället för att de anställda ska boka resor själva kan de ägna sin tid åt sina ordinarie arbetsuppgifter. Ombokning, komplettering och avbokning tar också mycket tid.

Medarbetarna får all reseinformation på ett effektivt och enkelt sätt

Via mejl eller per post om så önskas.

Hur gör företag som vill använda en resebyrå?

Företaget kontaktar en resebyrå och i dialog med en kontaktperson på resebyrån diskuteras olika former av avtal. Avtalen är anpassade efter olika företags behov och preferenser. Varje företag kan få en kontaktperson, som ansvarar för att samarbetet löper smidigt. Sedan kan företagets samtliga resor bokas via ett och samma ställe. Medarbetarna kan själva ringa eller mejla till resebyrån för att göra sina bokningar eller så kan företaget utse en bokningsansvarig som hjälper samtliga medarbetare. Företaget kan också välja att hämta informationen och boka genom resebyråns hemsida.

Boka Stockholmsresor

Boka tåg hos Sydresor både inrikes och utrikes

Kontakta oss för prisförslag och bokning.

Gör förfrågan

.

Sydresor har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet

.