Information

Skilj mellan paketresa, paketliknande resa och enskilda flygbiljetter! Som resenär är det viktigt att observera att olika regler gäller beroende på vilken typ av resa man köper.

Paketresa

Vid köp av en paketresa gäller bestämmelserna i paketreselagen. Paketreselagen är tvingande i förhållnde till konsumenter. En arrangör kan alltså inte avtala om ett sämre skydd för resenären än vad som följer av lagen. Genom paketreselagens regler åläggs arrangörer och till viss del även återförsäljare ett ansvar för att resenären får vad denne betalat för, får korrekt information m.m. En resenär som anser att han inte fått det som han betalat för kan i sådana fall vända sig till arrangören. Här kan du läsa mer om paketreselagen.

Enbart flygstol/flygbiljett

Vid köp av enbart en flygbiljett genom en resebyrå, fungerar denna endast som förmedlare. Resebyrån är i dessa fall inte part i avtalet och en resenär som anser att han inte fått det han betalat för, ska således vända sig till flygbolaget.

Paketliknande resa

I vissa fall kan en flygbiljett som förvärvats tillsammans med hotell, anses utgöra en s.k. paketliknande resa. Trots att denna typ av resa inte omfattas av paketreselagens bestämmelser, har resenären ändå ett visst skydd om inte resan blir av eller avbryts. Resenären kan i sådana fall vända sig till Resegarantinämnden och få ersättning ur den resegaranti som resebyrån har ställt. Läs mer om resegarantilagen här.

Boka Stockholmsresor

Boka tåg hos Sydresor både inrikes och utrikes

Kontakta oss för prisförslag och bokning.

Gör förfrågan

.

Sydresor har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet

.